RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Piotr Weckwerth Pisanie&Projekty, z siedzibą w Bydgoszczy (85-717), przy ul. Bartosza Głowackiego 41/32, tel. 531-066-26, e- mail: pisanieiprojekty@gmail.com, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji złożonego zapytania.

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do czasu zakończenia realizacji zapytania, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, a także prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na dane zapytanie.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close