Fundusze unijne

Fundusze europejskie to szansa na rozwój – nie tylko własnej organizacji (choć to także!), ale przede wszystkim: regionu, miasta, wybranych grup społecznych czy zawodowych.

Dzięki nim, zrealizować możecie duże, wieloletnie, a często również wielomilionowe, przedsięwzięcia. Dofinansowanie pozwoli Wam m.in. na: wykonanie prac remontowych, zakup wyposażenia, opłacenie personelu czy realizację wsparcia na rzecz uczestników projektu. Słowem: możecie skorzystać z kompleksowej pomocy!

W kontekście funduszy unijnych dostępnych w Polsce, o środki aplikować można w ramach programów regionalnych (regionalne programy operacyjne funkcjonują w każdym z polskich województw!), lub programów krajowych (m.in.: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia czy Program Infrastruktura i Środowisko).
Wiesz w jakim naborze chcesz składać wniosek o dofinansowanie i potrzebujesz wsparcia w procesie jego pisania? Jesteśmy do usług!

Poszukujesz odpowiedniego, dostosowanego do Twoich potrzeb, konkursu ofert? Odezwij się do nas – sprawdzimy, czy w danym momencie prowadzone są odpowiednie nabory!

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close